Συνήθη οδοντιατρικά προβλήματα

ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

picture

                                       ΑΚΡΟΡΙΖΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Τι είναι

Είναι η εντοπισμένη συλλογή πύου εντός του οστού των γνάθων γύρω από το άκρο της ρίζας του δοντιού (ακρορίζιο). Καθώς αθροίζεται το πύον ,μπορεί να διαβρώσει το οστό και να επεκταθεί στους γύρω ιστούς προκαλώντας οίδημα (πρήξιμο).

Που οφείλεται

Οφείλεται στην εγκατάσταση μικροβίων στο ακρορίζιο μετά από τη νέκρωση του πολφού, η οποία προήλθε από τη μόλυνση του από τα μικρόβια της τερηδόνας

picture
  Κλινική εικόνα

 • Οίδημα ενδοστοματικό ή εξωστοματικό που σε μεγάλη έκταση προκαλεί χαρακτηριστική παραμόρφωση του προσώπου
 • Συρίγγιο σε χρόνιο απόστημα που ανάλογα με την εξέλιξη της φλεγμονής ,μπορεί να είναι κλειστό ή ανοικτό, οπότε εκρέει πύο
 • Πυρετός , κακουχία και επιχώρια λεμφαδενίτιδα σε προχωρημένη μορφή οξέος αποστήματος
 • Συνεχής , αφόρητος και σφυγμώδης πόνος στο οξύ και ήπιος περιοδικός πόνος στο χρόνιο απόστημα
  Θεραπεία

Τα ακροριζικά αποστήματα αντιμετωπίζονται με ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) για τη διατήρηση του δοντιού στο φραγμό. Όταν είναι μεγάλη η έκταση του αποστήματος ,η πρόγνωση είναι αμφίβολη και αυξάνεται η πιθανότητα εξαγωγής του δοντιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και αν ολοκληρωθεί επιτυχώς η θεραπεία ,μπορεί να έχουν παραμείνει μικρόβια γύρω από το ακρορίζιο και να επανεμφανιστεί φλεγμονή και απόστημα. Τότε μπορεί να γίνει επανάληψη της απονεύρωσης, ακροριζεκτομή(εκτομή του παθολογικού άκρου της ρίζας), ή εξαγωγή

  Επισήμανση

Σε περίπτωση ακροριζικού αποστήματος ,εάν επιλέγει να γίνει απονεύρωση για τη διατήρηση του δοντιού , χορηγείται συχνά φαρμακευτική αγωγή (αντιβίωση) για τον έλεγχο της φλεγμονής . Τα φάρμακα όμως δεν υποκαθιστούν την απονεύρωση ,αλλά συμπληρώνουν και βοηθούν τη θεραπεία. Καθώς δρά η αντιβίωση και υποχωρεί η φλεγμονή και το απόστημα ,υποχωρεί και ο πόνος. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχαστεί ο ασθενής , να υποθέσει πως θεραπεύτηκε και να μην προσέλθει στο ιατρείο για θεραπεία. Και αυτό γιατί αν δεν ολοκληρωθεί η απονεύρωση ,θα ξανασχηματιστεί απόστημα καθώς θα έχουν παραμείνει στη ρίζα του δοντιού μικρόβια. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει τελικά στην εξαγωγή του δοντιού

picture

                                       ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Είναι η εντοπισμένη συλλογή πύου εντός του περιοδοντικού θυλάκου που δημιουργείται με την καταστροφή των περιοδοντικών ιστών (φατνιακό οστό).


Που οφείλεται

 • Σε απόφραξη περιοδοντικού θυλάκου σε έδαφος περιοδοντίτιδας ,οπότε αθροίζεται συνεχώς το παραγόμενο πύο εντός του θυλάκου.
 •             Απόφραξη θυλάκου προκαλείται από την ενσφήνωση ξένων σωμάτων (π.χ.             οδοντογλυφίδες ,τροφές) στα ούλα και από κακότεχνες στεφάνες. Είναι η πιο                                                           συνηθισμένη μορφή περιοδοντικού αποστήματος
  .
 • Σε κάταγμα ρίζας ή διάτρηση ρίζας ως σύμβαμα ενδοδοντικής θεραπείας
 • Σε οξεία περιστεφανίτιδα ημιέγκλειστου ή έγκλειστου δοντιού

  Κλινική εικόνα

 • Οίδημα στα ουλα
 • Κινητικότητα του δοντιού
 • Συρίγγιο σε χρόνια μορφή αποστήματος
 • Πόνος πιο ήπιος από το ακροριζικό απόστημα

  Θεραπεία

Όταν αιτία είναι η απόφραξη του θυλάκου σε περιοδοντική νόσο , καθαρίζεται ο θύλακος , απομακρύνεται η αιτία που προκάλεσε την απόφραξη και κατόπιν ακολουθεί η περιοδοντική θεραπεία. Σε περιστεφανίτιδα ,κάταγμα ή διάτρηση ρίζας γίνεται εξαγωγή του δοντιού


  Ουλικό απόστημα

Το ουλικό απόστημα έχει την ίδια αιτιολογία ,κλινική εικόνα και αντιμετώπιση με το περιοδοντικό απόστημα ,με τη διαφορά ότι η βλάβη αφορά μόνο τα ούλα και δεν υπάρχει οστική καταστροφή ,ενώ δεν είναι απαραιτητο να συνυπάρχει ουλίτιδα


   
ΓΕΝΙΚΑ

Σε κάθε περίπτωση αποστήματος μπορεί να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή συμπληρωματικά με τη θεραπεία. Ωστόσο το φάρμακο , ακόμη και αν υποχωρήσει το απόστημα και ο πόνος ,δεν υποκαθιστά την εκάστοτε θεραπεία η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του δοντιού